21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

TEBL

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PERAKENDE SATI HZMET GELR LE PERAKENDE ENERJ SATI

FYATLARININ DZENLENMES HAKKINDA TEBLDE

DEKLK YAPILMASINA LKN TEBL

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Perakende Sat Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Sat Fiyatlarnn Dzenlenmesi Hakknda Tebliin 9 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(5) Ω4 dzeltme bileenine esas tahakkuk ettirilen perakende sat geliri hesaplanrken kst-el yevm uygulamasnn etkisi de dikkate alnr.

MADDE 2 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

Kst-el yevm uygulamas

GEC MADDE 6 (1) 9 uncu maddenin beinci fkras, Nisan-Haziran 2014 perakende sat tarife dnemi ve bu dnemden sonraki perakende sat tarife dnemlerine ilikin dzeltme yaplrken Ekim 2014 ve sonras dnemlere ilikin Ω4 dzeltme bileeni hesaplamalarnda uygulanr.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.