20 Mayıs 2014 Tarihli ve 29005 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6101    Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Yer Alan Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2014/6183    İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2014/6271    Şırnak İli, Silopi İlçesi, Aktepe ve Ovaköy Mevkilerinin Yolcu Giriş-Çıkışlara Açık Aktepe Daimi Kara Hudut Kapısı ve Ovaköy Daimi Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2014/6273    Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün Adının Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Dinar Orman İşletme Müdürlüğünün Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2014/6352    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ve 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri