18 Mayıs 2014 Tarihli ve 29004 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6357    Tekirdağ İlinde Yürütülmekte Olan Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılacak Atıksuların Marmara Denizine Derin Deniz Deşarjı Projesi Kapsamında Kollektör Hattı Güzergâhı Üzerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri Adına Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/6124    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

2014/6259    Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—   Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri