16 Mayıs 2014 Tarihli ve 29002 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6109    Bazı BM Seyahat Belgesi (Laissez Passer) Hamillerine, Ülkemize Yapacakları Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri Son 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2014/6337    Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2014/6354    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

—  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/27)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/29)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/31)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/33)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/34)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/35)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/36)

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  2013 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/4/2014 Tarihli ve 7898 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri