15 Mayıs 2014 Tarihli ve 29001 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6537   Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

—  Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile İlgili 2014/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/49 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/50 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri