14 Mayıs 2014 Tarihli ve 29000 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİAMER) Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Zirve Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/28)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/30)

—  Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2)

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/41 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/42 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/43 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/44 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/46 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/81 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME  Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2014 tarihli ve 2561 sayılı Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri