9 Mayıs 2014 Tarihli ve 28995 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1059      Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6058     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2014/6161     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2014/6290     Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2014/6291     İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uluslararası Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/6292     Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2014/6282     Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

2014/6289     Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—   Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/4/2014 Tarihli ve 7895 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/6, K: 2013/111 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/58, K: 2013/114 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/33, K: 2013/122 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/18, K: 2013/132 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/40, K: 2013/139 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/74, K: 2013/143 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/51, K: 2013/159 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/52, K: 2013/160 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/70, K: 2013/166 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/110, K: 2014/8 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/108, K: 2014/15 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/115, K: 2014/16 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/126, K: 2014/17 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2014/20, K: 2014/28 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/40 Sayılı Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


9/5/2014 tarihli ve 28995 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.