6 Mayıs 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28992

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2014 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2015 tarihine kadar uygulanacaktır.

B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 26.589,626 ile çarpılacaktır.

C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 22.108,782 ile çarpılacaktır.

D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2014 yılında

uygulanacak katsayılar

 

Yıllar

2014 yılında

uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1.888.075,911

1988

3.933,761

1954

1.703.055,289

1989

2.386,474

1955

1.508.280,245

1990

1.447,541

1956

1.235.681,773

1991

928,852

1957

1.080.993,281

1992

557,781

1958

988.808,783

1993

336,472

1959-1966

839.962,753

1994

201,591

1967

762.045,614

1995

91,631

1968

699.514,075

1996

50,768

1969

666.352,550

1997

26,078

1970

621.889,215

1998

15,111

1971

559.507,842

1999

9,754

1972

474.184,166

2000

5,898

1973

419.465,702

2001

4,818

1974

311.329,441

2002

2,911

1975

248.267,701

2003

2,236

1976

211.758,276

2004

1,928

1977

155.326,957

2005

1,727

1978

111.072,651

2006

1,629

1979

82.238,738

2007

1,453

1980

38.415,292

2008

1,364

1981

26.589,626

2009

1,246

1982

22.108,782

2010

1,215

1983

19.218,653

2011

1,129

1984

15.375,536

2012

1,148

1985

10.599,256

2013

1,093

1986

7.676,804

2014

1,000

1987

5.917,075

 

Tebliğ olunur.