5 Mayıs 2014 Tarihli ve 28991 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6065   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalmaları Nedeniyle Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri