3 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28989

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        2 Mayıs 2014

         69471265-305-3379

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ:    a) 30/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3306 sayılı yazımız.

             b) 30/4/2014 tarihli ve 68244839-140.03-100-218 sayılı yazınız.

BM Genel Kurulu’nda yapılacak “Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıya katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in seyahati 3 Mayıs 2014 tarihine ertelendiğinden, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              2 Mayıs 2014

       68244839-140.03-106-225

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 30/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3306 sayılı yazınız.

                         b) 30/4/2014 tarihli ve 68244839-140.03-100-218 sayılı yazımız.

                         c) 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3379 sayılı yazınız.

             BM Genel Kurulu’nda yapılacak “Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıya katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in seyahati 3 Mayıs 2014 tarihine ertelendiğinden, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli olması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI