2 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28988

KANUN

TÜRK AKADEMİSİNİN KURULUŞUNA DAİR ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6535                                                                                                         Kabul Tarihi: 22/4/2014

MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/5/2014