30 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28987

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6028

İstanbul’da bulunan bazı alanlarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları kapsamında 13/8/2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alan sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 14/2/2014 tarihli ve 22281 sayılı yazısı üzerine, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                   E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                             M. ÇAVUŞOĞLU                                                F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                  Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          A. DAVUTOĞLU                                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı              Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

                                                              N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                         M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                               L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

24/2/2014 TARİHLİ VE 2014/6028 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – İstanbul’da bulunan ve 13/8/2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alanın sınırları, ekli kroki ile listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2012

28405

 

 

Kroki ve Koordinat Listesi için tıklayınız.