29 Nisan 2014 Tarihli ve 28986 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2014/6037    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6035    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/1230/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

—  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 12. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri