27 Nisan 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28984

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6281

Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların Türkiye’ye girişlerine izin verilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 25/4/2014 tarihli ve 2540 sayılı yazısı üzerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                      A. BABACAN                                           E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                       M. ÇAVUŞOĞLU                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                    A. DAVUTOĞLU                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                       İ. GÜLLÜCE                                            Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                       Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

25/4/2014 TARİHLİ VE 2014/6281 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ‒ (1) Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmiş olmakla birlikte vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre, ülkemize girişlerine 31/12/2014 tarihine kadar izin verilebilir.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.