22 Nisan 2014 Tarihli ve 28980 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5937 6-24 Kasım 2006 Tarihleri Arasında Antalya’da Yapılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’nda Kabul Edilen ve 23/7/2010 Tarihli ve 6011 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Sonuç Belgelerinin İlişik Beyanlarla ve Çekincelerle Onaylanması Hakkında Karar

2014/6156   Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamız Hakkında Karar

2014/6179  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 2014-2016 Yılları İçin Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6209  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6213  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6214  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6215 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

- Yargı İlânları