22 Nisan 2014 Tarihli ve 28980 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 16/4/2014 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

—   Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

 

ANA STATÜLER

—   Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

—   Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—   Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/21 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/22 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/23 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/24 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/25 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/26 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/27 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/28 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/29 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/30 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/31 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/32 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/33 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/4/2014 tarihli ve 28980 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.