21 Nisan 2014 Tarihli ve 28979 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri