19 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28977

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ASGAR CRET YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asgari cret Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) kolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 4 nc maddesi gereince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayl Resm Gazetede yaymlanan kollar Ynetmeliinde belirtilen ikollarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 5 - Asgari cretin belirlenmesinde dil, rk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal dnce, felsef inan, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayal herhangi bir ayrm yaplamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

cret en ge iki ylda bir olmak zere belirlenir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile Maliye Bakan birlikte yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/8/2004

25540

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/7/2012

28346