18 Nisan 2014 Tarihli ve 28976 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5882  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/5894  55. BMDTÖ Avrupa Komisyonu Toplantısı ve Dünya Miras Alanlarında Turizm: Zorluklar ve Fırsatlar Seminerinin Düzenlenmesine İlişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Turizm Örgütü Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5930  Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2014/6194  Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Marmara Denizi Derin Deşarj Hattı, HES, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları İnşaatlarının Yapılabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 24/6/2013 Tarihli ve 2013/4969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2014/6197  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/6198  380 kV Unimar-İkitelli Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6199  Şırnak İlinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6201  154 kV Uşak OSB TM-Kışladağ TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6202  Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Çayağzı Köyü Halkının, Mezkur Yerleşim Yerinin Pembelik Barajı Rezervuar Alanı ile Mutlak Koruma Alanında Kalması Nedeniyle Başka Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı BülentARINǒın VekâletEtmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar ile Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlıklarına AitAtama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

—  Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

—  Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği (SHY-FUA)

—  Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

—  Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/12)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/4/2014 tarihli ve 28976 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.