17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5920   Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/5921   Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2014/5922   Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/5925   Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/5926  Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/5927   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/5928   Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 26/3/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)

—   UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/7)

—   Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

—   Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 21/2/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/1 Sayılı Kararı

—   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri