16 Nisan 2014 Tarihli ve 28974 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6530     Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6531     2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6087    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  Kamu Personeli Alımı İlanları ile İlgili 2014/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Geri Kabul Anlaşması ile İlgili 2014/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/14 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/15 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/19 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/20 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/21 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/4/2014 Tarihli ve 5806 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/4/2014 Tarihli ve 5807 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri