16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Kamu Personeli Alm lanlar

GENELGE

2014/4

Kamu kurum ve kurulularna farkl stat ve usullerle personel alnmakta ve personel alm ilanlar; Resm Gazete, eitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri vb. aralarla kamuoyuna duyurulmaktadr. Personel alm ilanlarnn yaymlanmasnda kurum ve kurulularca farkl yntemlerin kullanlmas, duyurularn adaylarca takibini gletirmektedir.

Kamu hizmetlerine girmenin Anayasal dzeyde korunan bir hak olduu dikkate alndnda, bu hakkn kullanmnda etkinliin ve effafln artrlmas; personel alm ilanlarnn hzl, kolay ve tek elden ulalabilir olmasn gerektirmektedir. Bu kapsamda btn kamu kurum ve kurulularnn, bu genelgenin yaymland tarihten geerli olmak zere, personel alm ilanlarnn yaymlanmas konusunda aada belirtilen hususlara gre hareket etmeleri uygun grlmtr.

1) Kamu kurum ve kurulularnn, stat ayrm yaplmakszn; ii, memur, szlemeli vb. btn personel alm ilanlar Devlet Personel Bakanlnn internet sitesinde yaymlanacaktr.

2) Personel alm ilanlarnn yaymlanmasna ilikin olarak ilgili mevzuatta yer alan hususlarn uygulanmasna devam edilecektir. Bu genelge kapsamnda Devlet Personel Bakanlnca yaymlanacak ilanlara ilikin her trl hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluuna ait olacaktr.

3) Personel alm ilanlar, ilann kurumlar tarafndan ne zaman yaymlanaca belirtilerek bu tarihten en az be gn nce Devlet Personel Bakanlna gnderilecektir. Bu sreye yetitirilemeyen ivedi durumlarda Devlet Personel Bakanl ile grlerek hareket edilecektir.

4) Personel alm ilanlar, ilgili kurum tarafndan belirtilen tarihte, Devlet Personel Bakanlnca yaymlanacaktr. lann yaymlanma zamannda veya metninde deiiklik yaplmas gerektiinde, bu durum ivedilikle Devlet Personel Bakanlna bildirilecektir.

5) lanlarn gnderilme usul ve bu genelgenin uygulanmas ile ilgili dier hususlar Devlet Personel Bakanlnca belirlenerek kamu kurum ve kurulularna duyurulacaktr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan