16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

YNETMELK

Sakarya niversitesinden:

SAKARYA NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sakarya niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sosyal Bilimler ve Salk Bilimleri Enstitlerinde seminer almas, uzmanlk alan dersi eklinde uygulanr ve bu dersten baarl olan renciler seminer almasndan baarl olmu saylr. Eitim Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitsnde seminer dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Salk Bilimleri Enstitlerinde gz ve bahar yaryl iinde en ge akademik takvimde belirlenen tarihlerde, eitim bilimleri enstitsnde tezin bitirildii tarihte tezini teslim etmek ve tezini jri nnde szl olarak savunmak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Salk Bilimleri Enstitlerinde tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Sakarya niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/1/2012

28184