16 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/283

1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL’in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/284

1 – Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alaattin DURAN’ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/285

1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastane Genel Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA’nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/286

1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyesi Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN’ın bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/271

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Başmüfettiş Muhsin DERE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/272

1 – Bilgi İşlem Daire Başkanı Dursun GÖKMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/287

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem ONAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/288

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Mehmet İSLAMOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/289

1 ‒ Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet AYYILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/290

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İbrahim Zait CEYHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Nihat ZEYBEKCİ

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/295

1 ‒ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Türker Turan YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/296

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Huzeyfe YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/297

1 ‒ Bakanlık Müşaviri Ercan YAVUZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/273

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat ŞELLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/274

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Volkan KAPLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/275

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Tevfik USTA’nın atanması, 298 sayılı Kanunun Ek-7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/276

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Faruk TÖREMİŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/277

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Şenay ALGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/291

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, I.Hukuk Müşaviri Ahmet KELEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

15/4/2014

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/292

1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Salih BAYAR, Ramazan ÖZDEMİR, İsmail Yener ÇINAR, Halime Eda KAÇAR, Ömer GÜLEÇ, Volkan ÖKSÜZ, Gökhan ZURNACI, Alaaddin ERTAŞ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

15/4/2014

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/293

1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Osman ÖZDEMİR, Deniz ŞAHİN, Cumhur Gürkan BOYAR, Nuray SARIKAN, Aydın KOCA, Ayşegül BIÇAKCI, Yusuf BEKTAŞ, Emrah AKÇAY, Nihal ŞENGÜL, Ayça ARAT, Mustafa AKBULUT, Oktay COŞGUN, Osman ÇAMLI, Gizem ÇİÇEKÇİ FİLİK, Fethiye ELMA, Hüseyin Murat BATTAL, Baki ASLAN, Zehra KOPAR, Cem SUSULU, Mustafa MAZLUMOĞLU, Selahattin BARLIK, Çağlar KÜPCÜ, Şahin ÇAVUŞOĞLU, İrfan ASLAN, Ercan YARDIM, Leman KILINÇKAYA, İbrahim ELMAS, Taner SUNGUR, Ömer KAPLAN, Alper GÜZELYALÇIN, Faruk DEMİRHAN, Levent ASARKAYA, Ertan AYDOĞAN, Soner ŞAHİN, Harun ÇELİK, Ufuk YILMAZ, Mustafa Sefa MAZLUM, Sedat ÖNER, İnci Mürüvvet GÜNDOĞAN, Filiz FİDAN, Yekta İNÖZÜ, Kayhan YÜKSEL, Halil GENCER, Selda CEYLAN, Mustafa Raşit ÖZEN, Emre GÖK, Onur Kemal ALBAYRAK, Mehmet SAYDAN, Özgür KILINÇKAYA, İskender EKİCİ, Derya BUDAK ŞEN, Mustafa Serhan YILDIRIM, Yunus Emre ÜNAL, Fatma Gül DÖLEK, Serhat KÜÇÜKKARACA, Levent Onur AYDUĞAN, Bilal ÖZKUL, Nur YEŞİLKAYA, İbrahim UZUN, Barış EREL, Sinem BARAN MENGÜLOĞUL, Musa Onur BESKİSİZ, Mehmet AYVALLI, Orhan SALDAMLI, Sinan YILMAZ, Duygu GENÇ, Bahadır KÜPOĞLU, Sultan Burçin AKSOY, Demet DURMAZ, Utku ÇELİK, Didem EKER, Tuğba ÖZER, İsmail AKTAY, Filiz YAĞIZ, Ali ŞENEL, Hüseyin ERÖZYÜREK, Kadir TUNÇ, Engin ÖZDEMİR, Erhan ÜSTÜN, Mehmet BALCIOĞLU, Serdar ÇELİK, Volkan EKİNCİ, Hakan DUTUCU, Emel ARTIKLAR, Hatice ÜN ÖCAL, Mehmet Fatih ÖZMEN, Seylan KARAHAN, Derya TOPAL, İsmet AKGÖZ, Ömer DURGUN, Mert ENDAR, Yasemin EFİR, Nazife GÖKALP, Mustafa OK, Zeynep Ceren TURAN, Ulvi Cantürk KAYA, Mehmet PAZOĞLU, Suna CERİT, Nilay ÖZAYDIN, Abdullah AKKUŞ, Ahmet TORBALI, Dilşah YARŞILIKAL, Ahmet EKİN, Ömer ATA, Didem ERÇAKAL, Seyfullah KUZU, Seyit AKPINAR, Nuran SARIASLAN, Gülhan KABADAYI, Gökhan ALDEMİR, Mevlüt KAYA, Engin ALTINIŞIK, Mustafa ERGÜNEŞ, Armağan SÜTLÜOĞLU, Abdulcelil TEKDEMİR, Emre SARKMAZ, Tuğçe ÜREDİLER, Ümit EYLEV, Ersin TURHAN, Serkan BÜYÜKLEBLEBİCİ, Servet UÇKAN, Musa DENİZ, Metin AKBIYIK, Erdem KARAKURT, Ahmet K.KARACA, Ümit AKGÜMÜŞ, Selda YILDIZ ÇEVİK, Mehmet YILMAZ, Cihan ALADAĞ, Celalettin HAMAYKAYA, Burhan GÖRÜR, Kevser DOĞAN ÇAMPINAR, Sait KÖYSÜREN, Cihan ORS, Mustafa HASDEMİR, Ayşe Damla ORKAN, Meltem Gülen KOÇ, Mehmet BAYRAM, Emine AYLUÇTARHAN, Burcu ALAN, Duygu Nur YILMAZ, İsmail SOYALP, Şerif AŞKIN, Fatih HAYTA, Fatih KAYNAK, Ali Kemal GAYGILI, Sabri UZUN, Yıldıran YILDIRIM, Resul ÖZMEN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/294

1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hasan Burak GÖKÇEN, Bekir ÇELİK, Serkan SARI, Fatih GÜVEN, İlyas ÖZEL, İsmail DUNDAR, Asım CENGİ, Mustafa UZUN, Ahmet Ulvi ÇOŞKUN, Ali KOYUNCU, Zeki GÖKHAN, Kadir SARICA, Gökhan DEMİRLİ, Üzeyir GÜLLÜ ile Hacı Ali GÖK’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

15/4/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı