16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

KURUL KARARI

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Says: 5807 Karar Tarihi: 10/04/2014

Kurul Bakanlnn 9/4/2014 tarihli gndem yazs ekinde gnderilen 2/4/2014 tarih ve 20008792-101.01.05[38]-8666 sayl yaz ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

ekerbank T.A..ye;

- Mali ortaklklarna, kredili mterilerinin bilgi ve belgelerinin alnmas, teminat kontrolnn salanmas, teminatlarn nakde dntrlmesi gibi kredi operasyonel ilemlerine ilikin destek/danmanlk hizmeti verebilmesi,

- 5411 sayl Bankaclk Kanununun (Kanun) 73 nc maddesinin son fkras uyarnca mali ortaklklar ile yapaca szlemeler erevesinde, Kurumun Trkiye Bankalar Birliini muhatap 07/08/2012 tarih ve 16266 sayl yazs erevesinde Kredi Kayt Brosu A.. ve dier kanallardan temin edilen bilgilerin paylalmas hari, sz konusu ortaklklarnn mterilerinin risk durumlarnn izlenmesi, deerlendirilmesi, kontrol ve mteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle bilgi ve belge alveriinde ve hizmet temininde bulunabilmesi,

- Teknik ve mesleki konularda gr vermek amacyla destek/danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Hukuk mavirlii, vergi mavirlii konularnda ise hizmet verilecek irketin ilemlerinin yrtlmemesi ve destek/danmanlk alnan hizmeti yrtecek birimlerin ya da sz konusu faaliyetlerin yrtlmesinden sorumlu personelin irketlerin bnyesinde bulunmas kaydyla, Kanunun 73 nc maddesinin son fkras hkmleri sakl kalmak zere, sadece gr vermek, tek tip szleme hazrlanmasna yardmc olmak ve sair amala destek/danmanlk hizmeti sunulmas,

- Bankaclk rn ve hizmetlerinin kullanmn zendirmek amac ile reklam ve tantm programlarnn yaplmas, mterilerden gelen ikayet ve nerilerin deerlendirilerek zm nerileri gelitirilmesine ilikin mteri ilikileri ve iletiim alanlarnda destek/danmanlk hizmeti verebilmesi

hususlarnda faaliyet genilemesi izni verilmesine Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (v) bendi ile geici 3 nc maddesi uyarnca karar verilmitir.