16 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5806                                                                                          Karar Tarihi: 10/04/2014

Kurul Başkanlığının 9/4/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 1/4/2014 tarih ve 20008792-101.01.05[24]-8431 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Alternatifbank A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla; yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara Türkiye’de yerleşik firmalara verecekleri kredilere yönelik, dokümantasyon hazırlama, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyonları konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.