16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/4/2014

Karar No : 2014/21

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 3/3/2014 tarih ve 1752 sayl yazsna istinaden;

1 - Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Tekel Genel Mdrl adna kaytl, Manisa li, Krkaa lesi, Kayadibi Mahallesi, 6.433,00 m yzlml, 267 ada, 4 no.lu parsele ynelik Gelime Konut Alan (Ayrk Nizam; 3 Kat ; Taks:0,50; Kaks:1,50) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 - Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Krkaa Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn Eki iin tklaynz