16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/4/2014

Karar No : 2014/20

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 30/1/2014 tarih ve 892 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 30/4/2009 tarih ve 2009/21 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Karayollar Genel Mdrl adna kaytl, stanbul li, Bykekmece lesi, Muratbey Mahallesi, toplam 153.868,00 m yzlml, 793, 801, 804, 805, 821, 822, 823, 824, 825, 935, 936 ve 1720 no.lu parsellere ynelik Gmrk Alan (Emsal:0,50; Hmax:10,50 M.), Gelime Konut Alan, Park Alan ve Tarmsal Nitelii Korunacak Alan karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/100.000 lekli evre Dzeni, 1/5.000 lekli Nazm ve 1/1.000 lekli Havza Koruma Amal Revizyon Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 - Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin stanbul Bykehir Belediye Bakanl, Bykekmece Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn Eki iin tklaynz