16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/4/2014

Karar No : 2014/19

Konu : Denizli li, Merkez lesi, Karahasanl Mahallesi

677, 678 ve 361 ada 1 nolu parseller

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 6/1/2014 tarih ve 116 sayl yazsna istinaden;

1 - zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl Denizli li, Merkez lesi, Karahasanl Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 193.712,00 m yzlml 677, 678 ve 361 ada 1 no.lu parsellere ynelik daremizce hazrlanan ve Kurulumuzun 4/10/2013 tarih ve 2013/163 sayl Karar ile onaylanarak 12/10/2013 tarih ve 28793 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1/25.000 lekli evre Dzeni Plan Deiiklii, 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliklerinin; 8/9/2013 tarih 28759 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Planl Alanlar Tip mar Ynetmeliinde yaplan deiiklikler dorultusunda yeniden dzenlenerek sz konusu parsellere ynelik Turizm+Ticaret+Konut Alan (TAKS:0,50; E:1,80; Hmax: Serbest), Ortaretim Tesisleri Alan (E:0,70; Hmax: Serbest), Sanayi Alan (E:0,50; Hmax: 9,50 m), Konut D Kentsel alma Alan (E:0,60; Hmax:7,00 m), Fuar Alan (E:0,30), Trafo, Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/25.000 lekli evre Dzeni Plan Deiiklii, 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 - Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin ilgili Kurum ve Kurululara gnderilmesine karar verilmitir.

 

Kararn Eki iin tklaynz