16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/4/2014

Karar No : 2014/15

Konu : Isparta li, Gnen lesi, Pazar Mahallesi

166 ada 1 no.lu parsel, 166 ada 4 no.lu parsel,

10880 no.lu parsel ve 10984 no.lu parseller

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 14/2/2014 tarih ve 1390 sayl yazsna istinaden;

1 - zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl Isparta li, Gnen lesi, Pazar Mahallesi snrlar ierisinde yer alan toplam 6.784,12 m yzlml 166 ada 1 no.lu parsel, 166 ada 4 no.lu parsel, 10880 no.lu parsel ve 10984 no.lu parsellere Konut Alan (A-3, TAKS: 0.30; KAKS:0.90) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 - Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Gnen Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

Kararn Eki iin tklaynz