16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 7/4/2014

Karar No : 2014/14

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 4/3/2014 tarih ve 1782 sayl yazsna istinaden;

1 - Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Gayrimenkul A.. adna kaytl, Krklareli li, Merkez lesi, Camikebir Mahallesi, 5.763,00 m yzlml, 1012 ada, 27 no.lu parsele ynelik Gelime Konut Alan (Ayrk Nizam; 5 Kat; Taks: 0,30; Kaks: 1,50) ve Park Alan karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 - Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Krklareli Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn Eki iin tklaynz