16 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

KANUN

ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6530                                                                                                 Kabul Tarihi: 8/4/2014

MADDE 1 – (1) 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşmenin teknik hükümleri içeren ekine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/4/2014