15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Recep Tayyip Erdoan niversitesinden:

RECEP TAYYP ERDOAN NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayl Resm Gazetede yaymlanan Recep Tayyip Erdoan niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Dier yksekretim kurumlarndan niversiteye bal birimlere yatay gei, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(2) Dikey geiler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(3) SYM ile yerleen ve niversitede birinci snfa kesin kaydn yaptran renciler, daha nceki yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduu dersler iin muaf olmay talep edebilirler. renciler muafiyet bavurularn, dileke ve ekinde not dkm belgesi ile birlikte niversiteye kesin kayt yaptrdklar ilk yaryln/yln derslerinin balamasn izleyen on be i gn iinde ilgili birime yapmak zorundadrlar. Sresi ierisinde muafiyet talebinde bulunmayan renci ilgili dnemin tm derslerinden sorumludur.

(4) Ders muafiyetleri, muafiyet bavurularnn sona ermesini takiben be i gn iinde, rencilerin ayrldklar yksekretim kurumunda baardklar dersler gz nne alnarak, ilgili blm/program intibak komisyonunun nerisi ve ilgili birim ynetim kurulu tarafndan tm eitim-retim plann kapsayacak ekilde bir defada karara balanr. Alnan karar, renciye de tebli edilir. Verilen kararlara itirazlar kararn ilanndan itibaren be i gn iinde ilgili birime yaplmak zorundadr. Muafiyet talebi ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanncaya kadar renciler, muafiyet talebinde bulunduklar derse/derslere devam ederler.

(5) Ortak zorunlu dersler dahil, daha nce kaytl olduu bir yksekretim kurumunda baarl olduu derslerden muafiyet istei kabul edilen rencilerin muaf olduu toplam kredi; bulunduu snfta okutulan derslerin toplam kredisinin % 50sinden fazla ise bir st snfa intibak yaplr. Bu renciler, intibaklarnn yapld dnem rencilerine uygulanan mevzuat hkmlerine tabi olurlar.

(6) Kurum ii yatay gei yapan ve niversitede renim gren/grm rencilerin daha nceki programlarnda alm olduklar ve muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin notlar, yeni programlarndaki derslere ilenip, dnem ve genel not ortalamalarna katlr.

(7) Dier yksekretim kurumlarndan alnan dersin/derslerin muaf olarak saylabilmesi iin; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin baar notunun, bu Ynetmeliin 21 inci maddesinde belirlenen harf notlarndan en az CC harf notu veya karl olmas gerekir. lgili ynetim kurullarnca muafiyetleri uygun grlen dersler, not dkm belgesinde M (muaf) harf notu ile gsterilir. Bu dersler rencilerin dnem ve genel not ortalamasna katlmaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/12/2011

28129

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/2/2012

28193

2-

21/5/2012 

 28299

3-

8/11/2012

28461

4-

31/5/2013

28663

5-

12/8/2013

28773

6-

12/11/2013

28819