15 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28973

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doğrudan temin usulüyle yapılan satın almalarda komisyon kararı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2012

28230