15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES YAZ DNEM ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Yaz Dnemi Eitim ve retim Ynetmeliinin 8 inci maddesine aadaki yedinci fkra eklenmitir.

(7) renci, yaz dneminde almak zere mracaat ettii derslerin akmas veya almamas nedeniyle alamad ders says kadar, toplamda 20 krediyi amayacak ekilde, alm olan derslerden ders deiiklii yapabilir. Almayan veya akma nedeniyle alamad dersler iin yatrm olduu ders cretleri, ders deiiklii yapt derslere aktarlabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Yaz dneminde akmas nedeniyle braklan veya almayan derslerin cretleri ders deiiklii yaplmamas durumunda rencilere iade edilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/6/2010

27603

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

5/7/2011

27985

2-

13/6/2012

28322