11 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/1996 tarihli ve 22553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“l) Adli Bilimler Enstitüsü Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 64x56 santimetre ebadında Adli Bilimler Enstitü arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flama, Enstitü Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-7/B)

m) Adli Bilimler Enstitüsü Masa Flaması: 22,5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Adli Bilimler Enstitü arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Şekil-7/B eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.