11 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       10 Nisan 2014

         69471265-305-2667

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi Toplantısı ile Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2014 tarihinden itibaren Japonya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            10 Nisan 2014

        68244839-140.03-81-174

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2667 sayılı yazınız.

             Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi Toplantısı ile Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2014 tarihinden itibaren Japonya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’ye giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI