11 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

ATAMA KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/253

1 – Açık bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Necat ÖZDEMİROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

10/4/2014

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Efkan ALA

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/254

1 – Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan TEMEL’in,

Hakkari Emniyet Müdürü Tufan ERGÜDER’in,

Tunceli Emniyet Müdürü Hayati YILMAZ’ın

başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2 – Aydın Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Adnan TAŞDAN’ın,

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Resul HOLOĞLU’nun,

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fahrettin ŞEN’in

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

10/4/2014

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Efkan ALA

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı