10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

GENELGE

—  Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)

—  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8)

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


10/4/2014 tarihli ve 28968 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 Sayılı Kanunun 8, 9 ve 10'uncu Maddeleri Uyarınca Kesinleşen 4 ve 5 Nolu Kararı yayımlanmıştır.