10 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28968

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2014/3

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile Bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar 2011/10 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

2011/10 sayılı Genelge eki listenin bazı Bakanlara ait bölümleri, aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  Başbakan

 

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

ÜLKELER

BEŞİR ATALAY

BAŞBAKAN YARDIMCISI

Azerbaycan, Bosna-Hersek, Umman, Küba, Sierra Leone

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

GENÇLİK VE SPOR BAKANI

Uruguay, Makedonya, Tayland, Gabon, Laos