8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5919     Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/6086     Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)

—  Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)

—  Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/4/2014 Tarihli ve 5795 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri