8 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28966

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

1/1/2014 tarihinden itibaren

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

10,089

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

9,865

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

8,870

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,518

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

8,168

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

7,761

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

7,372

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

6,947

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,634

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

6,079

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

4,933

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

4,749

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

4,473

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,342

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,973

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,917

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,660

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,528

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,401

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,178

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,105

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

2,974

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

2,846

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

2,754

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

2,679

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

2,513

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,383

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,310

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,198

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,125

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,051

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,923

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,847

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

1,728

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,145

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,141

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,068

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,064

2014

1.

dönemi (1 Ocak -                ) sözleşmeleri için

1,000

 

Olarak tespit edilmiştir.

Not:1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1,064 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır.

Tebliğ olunur.