5 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28963

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/1982 tarihli ve 17686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.