5 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28963

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/1994 tarihli ve 21911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.