5 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28963

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Muvazzaf astsubay alımına ilişkin faaliyet takvimi, astsubaylığa nasıp işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.