4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/5939     Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—    Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği

—     Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—     Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—     Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Beyzbol ve Softbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Bilardo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—     İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)

—     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—     İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri