3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜLER

—  Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)

 

KURUL KARARLARI

—  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

—  Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 Başvurulu Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri