29 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28956

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/4/2004 tarihli ve 25502 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Menkul Kymetler Borsas Kotasyon Ynetmeliinin bal Borsa stanbul A.. Kotasyon Ynetmelii eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinde geen stanbul Menkul Kymetler Borsas ibaresi Borsa stanbul A.. eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 67 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve 68 inci maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde geen; Kanun, lgili Bakanlk, Borsa, Ynetim Kurulu, Genel Ynetmelik, MKB Saklama Merkezi tanm ve ksaltmalar aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

lgili Bakanlk: Babakan tarafndan grevlendirilen Bakan,

Borsa: Borsa stanbul A..yi,

Ynetim Kurulu: Borsa stanbul A.. Ynetim Kurulunu,

Genel Ynetmelik: 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Borsalar ve Piyasa leticilerinin Kurulu, Faaliyet, alma ve Denetim Esaslar Hakknda Ynetmelii,

Merkezi Saklama Kuruluu: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini ve/veya Ynetim Kurulunca belirlenen ve Sermaye Piyasas Kurulunca onaylanan dier merkezi saklama kurulularn,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasndaki Ortaklk haklarn temsil eden menkul kymetler, ilk kotasyon eklinde kote ediliyor ise; bavurunun, bavuru tarihine kadar ihra edilmi bu tr menkul kymetlerin tamamn kapsayacak ekilde yaplm olmas ve ortakln; ibaresi ile birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki ikinci fkra eklenmi ve mevcut fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

Ortaklk haklarn temsil eden menkul kymetler, ilk defa kote ediliyor ise; bavurunun, bavuru tarihine kadar ihra edilmi bu tr menkul kymetlerin tamamn kapsayacak ekilde yaplm olmas ve ortakln;

b) Kuruluundan itibaren en az 3 takvim yl gemi olmas,

Bu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin uygulanmasnda, ortaklklarn, anonim ortaklk tr dndaki herhangi bir sermaye irketi trnde geen sreleri de yl hesabnda dikkate alnr. 3 yldan fazla faaliyet sresi olan en az bir ortakla minimum %51 orannda itirak etmek suretiyle holding yapsnda kurulan yeni bir ortakln bavurmas halinde, sz konusu holding iin 3 takvim yl art aranmaz. Ancak, kuruluundan itibaren en az 3 takvim yl gemi itiraklerin zsermayelerinin, holding yapsnda kurulan yeni ortakln zsermayesinin %50sinin altnda, aktif byklklerinin de holding yapsnda kurulan yeni ortakln aktif byklnn %50sinin altnda olmamas gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkrasnda geen MKB Saklama Merkezine ibaresi Merkezi Saklama Kuruluuna eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki nc ve drdnc fkralar eklenmitir.

a) Ortaklk haklarn temsil eden menkul kymetler iin, ait olduu yln Mays ay sonu itibaryla ortakln Borsa kotunda bulunan menkul kymetlerinin toplam nominal tutar zerinden hesaplanr ve ayn yln Haziran ay sonuna kadar denir.

b) Borluluu temsil eden menkul kymetler iin, her tertibin ait olduu yln Mays ay sonu itibaryla nominal bakiyesi zerinden hesaplanr ve ayn yln Haziran ay sonuna kadar denir.

Paylar Borsada ilem gren ortaklklardan kote olunan yln ilk 5 ay ierisinde paylar Borsa kotundan ve kaydndan karlanlar iin ilgili yla ilikin kotta kalma creti, ortaklkla ilgili alnan Ynetim Kurulu karar tarihi itibaryla ortakln Borsa kotunda veya kaydnda bulunan paylarnn toplam nominal tutar zerinden hesaplanr ve tebli tarihini izleyen 7 i gn ierisinde denir.

Borsada ilem gren borluluu temsil eden menkul kymetlerden kote olunan yln ilk 5 aynda itfa olanlarn ilgili yla ilikin kotta kalma creti nceki yln Aralk ay sonu itibaryla bakiyenin nominal deeri zerinden hesaplanr ve tebli tarihini izleyen 7 i gn ierisinde denir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin beinci fkrasnda geen MKB Saklama Merkezine ibaresi Merkezi Saklama Kuruluuna eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen 46 nc maddesi ibaresi 28 inci maddesinin nc fkras eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 Bu Ynetmelik hkmlerini Borsa stanbul A.. Genel Mdr yrtr.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Borsa stanbul A.. Genel Mdr yrtr.