23 Mart 2014 Tarihli ve 28950 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6070    Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2014/6075    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2014/6073    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10294, K: 2014/1029 Sayılı Kararı

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10295, K: 2014/1030 Sayılı Kararı

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10293, K: 2014/1031 Sayılı Kararı

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/9689, K: 2014/1032 Sayılı Kararı

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2014/448, K: 2014/1033 Sayılı Kararı

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10296, K: 2014/1034 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri