23 Mart 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28950

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 22 Mart 2014

          68244839-140.01-4-136

BAŞBAKANLIĞA

             23-25 Mart 2014 tarihlerinde Nükleer Güvenlik Zirvesi vesilesiyle Hollanda Krallığı’na ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI